bbin平台

1952級校友名錄

發佈日期:2019-05-30

說明:學院整理了1946年以來的學生名錄,經過反覆勘對,但漏錄、錯字在所難免,爲進一步完善校友信息,懇請廣大校友及時訂正、補充。

聯繫人:任君亮       版权所有:兰州bbin平台大学    郵箱:lzu_renjl@lzu.edu.cn

1952級本科生名錄

序號

姓名

專業

序號

姓名

專業

序號

姓名

專業

1

熊玉容

物理學

16

張向葵

物理學

31

周光文

物理學

2

趙志忠

物理學

17

馬樹勳

物理學

32

石質彥

物理學

3

黃進爵

物理學

18

王德宣

物理學

33

謝持西

物理學

4

王家驥

物理學

19

曾保華

物理學

34

師克德

物理學

5

蘇彥勳

物理學

20

晏國洪

物理學

35

王興駿

物理學

6

陳小泉

物理學

21

楊正

物理學

36

王懷德

物理學

7

魯世元

物理學

22

青鬱

物理學

37

李金章

物理學

8

樂榮舟

物理學

23

姜培復

物理學

38

張冠臣

物理學

9

張安祺

物理學

24

武國傑

物理學

39

黨文質

物理學

10

薛立作

物理學

25

樊綿

物理學

40

孫友信

物理學

11

馬鼎鼐

物理學

26

趙祥萃

物理學

41

詹繪青

物理學

12

張緒源

物理學

27

王心宏

物理學

42

溫雲書

物理學

13

何其強

物理學

28

曹慰慈

物理學

43

劉連德

物理學

14

張引祿

物理學

29

郝爭春

物理學

44

金思治

物理學

15

廖常庚

物理學

30

王萍

物理學