bbin平台

1953級校友名錄

發佈日期:2019-05-30

說明:學院整理了1946年以來的學生名錄,經過反覆勘對,但漏錄、錯字在所難免,爲進一步完善校友信息,懇請廣大校友及時訂正、補充。

聯繫人:任君亮       版权所有:兰州bbin平台大学    郵箱:lzu_renjl@lzu.edu.cn

1953級本科生名錄

序號

姓名

專業

序號

姓名

專業

序號

姓名

專業

1

張維新

物理學

16

劉羣綱

物理學

31

華達元

物理學

2

張玉田

物理學

17

杜學顏

物理學

32

徐光碧

物理學

3

景紹華

物理學

18

劉玉魁

物理學

33

李增吉

物理學

4

楊明照

物理學

19

候芳亭

物理學

34

陳孟堯

物理學

5

周漢有

物理學

20

李興恕

物理學

35

謝昭山

物理學

6

田文淑

物理學

21

沈明智

物理學

36

張文楷

物理學

7

雷水明

物理學

22

楊永正

物理學

37

張澍

物理學

8

柳宗超

物理學

23

嶽生輝

物理學

38

張炤

物理學

9

王思順

物理學

24

景爾鎮

物理學

39

王東森

物理學

10

曹子祥

物理學

25

張傅道

物理學

40

魏達

物理學

11

候海江

物理學

26

李思淵

物理學

41

孫繼厚

物理學

12

袁恆志

物理學

27

陳於才

物理學

42

米念成

金屬物理專門化

13

李天祐

物理學

28

毛銘德

物理學

43

王秀珍

金屬物理專門化

14

傅金榮

物理學

29

劉旺泉

物理學

 

 

 

15

賈忠肅

物理學

30

謝聰山

物理學